Feministiskt självförsvar (FSF)

 

Inom FSF vill vi inspirera kvinnor och flickor till att öka tryggheten i sitt dagliga liv.

 

Träningen i FSF innefattar alltid följande delar:

- Kunskap och medvetenhet kring hur verkligheten ser ut i jämförelse med vad kvinnor och flickor ofta är rädda för.

- Handlingsberedskap som kan nås genom att träna på verbala, mentala och fysiska möjligheter att avvärja kränkningar och andra oönskade beteenden. Vi utgår från kvinnors tidigare erfarenheter om hur de har hanterat olika sorters utsatthet.

- Ökat självförtroende och systerskap. Du är värd att försvara! Vi har många skäl till att stärka solidariteten mellan kvinnor och flickor.

 

Jag, Bodil Wandt, har hållit kurser i FSF sedan 1989. Jag har hela tiden sett till att utvecklas själv och samtidigt vara med och utvecklat FSF. Jag håller ifrågasättandet av det jag gör levande. Min långa erfarenhet kombinerar jag med att följa utvecklingen av kvinnors och flickors verklighet. Mitt arbete vilar i ett starkt systerskap med andra feminister.

 

Vanligtvis anlitas jag av föreningar, företag, skolor eller studieförbund för att hålla kurser. Kontakta mig för mer info.

 

Jag håller även kurser i egen regi. Då har jag helst små grupper med få deltagare. På så vis ges utrymme till fördjupning.

 

En introduktionskurs i min regi är på 12 klocktimmar och kostar ca 1800 kr/deltagare. Kontakta mig för mer info. Åldersgräns för vuxenkurser är 16 år. Yngre deltagare får anpassad träning i åldersindelade grupper.

 

Kontakt:

Bodil Wandt

tel: 0762-363690

tel: 040-124490

e-post: bodilwandt(at)gmail.com

 

 

 

 

På lång sikt vill vi  inte behövas som instruktörer i Feministiskt självförsvar.

Vi vill att kvinnor och flickor ska kunna leva sina liv utan risken att bli utsatta för mäns och pojkars våld!