Rosenmetoden är en lyhörd kroppsbehandling där du får chansen att bli mer medveten om hur du har det i kroppen. Rosenmetodens utgångspunkt är att allt hänger ihop i en människa. Hur vi har det i vår kropp återspeglas till exempel i hur vi mår i våra känslor och trivs socialt. Och tvärtom: våra känslor och sociala relationer återspeglas i hur vi har det i kroppen. Genom ökad medvetenhet kanske du lättare kan välja att slappna av i musklerna, när de inte ska uföra något arbete. På så vis kan du vinna större röreslefrihet och få mer ork i livet. Rosenmetoden handlar inte om att försöka förändra dig själv till något annat, utan snarare att tillåta dig var mer och mer den du verkligen är.

Rosenterapeuten strävar efter att respektera och bemöta klienten på klientens egna villkor.

Det är inte i alla lägen som vi rekommenderar Rosenmetoden. Läs listan nedan. Om du tvekar är du välkommen att rådgöra med mig:
- En person som befinner sig mitt i en svår kris gagnas inte av en behandling i Rosenmetoden just då. Däremot kan det vara en hjälp till återhämtning, när läget har blivit mer stabilt igen.
- När någon är inne i ett aktivt missbruk av alkohol eller narkotiska preparat är Rosenmetoden inte lämpligt. Efter en längre tids stabil "nykterhet" kan det dock vara gynnsamt. Vid användning av vissa mediciner, kan det också vara bra att avstå från Rosenmetoden.
- Den som lever med ett psykiskt funktionshinder som kan göra att man behöver hålla sig kroppsligt stabil för att klara sig, bör inte ta emot Rosenmetoden.

 

Bodil Wandt är utbildad Rosenterapeut.

 

Pris: 700 kr för en behandling, som tar ca 50 minuter.

Obs! Vid avbokning mindre än 24 timmar före besöket debiteras full avgift.


Välkommen för tidsbokning och information per telefon eller mail!
Uppge om du vill ha behandling i Malmö eller i Lund

 

 

Kontakt:

Bodil Wandt

tel: 0762-363690

tel: 040-124490

e-post: bodilwandt(at)gmail.com

Läs mer:

 

Mer om Rosenmetoden (intern länk)

Rosenmetoden

grundaren Marion Rosen

http://www.1000lankar.com