Frigörande beröring

Jag har valt att kalla Rosenmetoden för "frigörande beröring". Jag säger inte att Rosenmetoden ÄR frigörande. Rosenmetoden KAN vara frigörande. Jag använder här ordet "frigörande" med en väldigt enkel men öppen betydelse – hjälp till att bli fri från något som hindrar. Jag tror att de flesta av oss lever på så som vi är vana vid så länge det mesta känns hyfsat bra. Det är först när vi upplever att det som skaver har blivit ett märkbart hinder för oss, som vi är motiverade att leta efter en lösning eller en lindring. Det är ofta i det läget som vi väljer att söka hjälp i något som Rosenmetoden. Oavsett vad det är som skaver, så finns Rosenmetoden som en av möjliga vägar att möta och bli mer medvetna om detta och på så vis bli fri från det. Detta kan i sin tur leda till att vi tidigare upptäcker när något börjat hindra oss i vardagen, och då har möjligheten att ta hand om det tidigare. Det kan vara med hjälp av Rosenmetoden igen – eller på något annat sätt som känns bra.

Frigörande beröring